toppbild2.jpg

Välkommen till Arkiva

  • Scanning och mikrofilm för digitala arkiv.
  • Behöver du ett digitalt arkiv?
  • Arkiva har helhetslösningen för dig!

Arkiva lanserade redan 1969 mikrofilm i kombination med databehandling och idag erbjuder vi digitalisering av dokument i alla tänkbara storlekar.
Vi har även utrustning för att skapa mikrofilm från digitala källor och har ett eget säkerhetsarkiv för mikrofilm i vår klimatsäkrade bunker.
Arkiva AB ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 1 200 medarbetare i Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. 

Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com