CSR policy

Arkivas CSR-policy

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR handlar om långt mer än sponsring och filantropi och syftet med vår policy är att bidra till att implementera och integrera dessa frågor i företagets kärnverksamhet.

Miljömässiga aspekter
Vi ska bidra till en hållbar och långsiktig miljö i alla delar av vår verksamhet. Exempel på hur vi lever upp till detta i vår vardag är t.ex. att vi väljer att resa med tåg och övrig kollektivtrafik när detta är möjligt. Vi betalar ut en milersättning baserad på en rimlig nivå på förbrukning av drivmedel och premierar medpassagerare. Våra skrivare är inställda på dubbelsidig utskrift för att minska förbrukningen av papper vilket i förlängningen påverkar våra skogar.  Vi källsorterar och pantar!

Socialt och etiskt
Merparten av Arkivas kunder har en tydlig och uttalad policy för representation och gåvor i syfte att inte hamna i jävsituationer i samband med offentlig upphandling. För att kunna vara en trygg och etisk partner har Arkiva med våra kunders behov som bas utformat en policy för representation och gåvor som vi är noga med att följa.

Arkiva har slutat med att dela ut gåvor externt till förmån för välgörande ändamål. Personalen på Arkiva röstar årligen på de organisationer som ligger varmast om hjärtat. Exempel på organisationer/hjälpinsatser vi har stöttat är Barncancerfonden,  Filippinernas Offer och Min Stora dag. Organisationer med ett godkänt 90-konto är välkomna att skicka in en presentation över sin verksamhet och kan på så vis delta i personalens omröstning.

Ideella projekt eller organisationer som skulle vara hjälpta av kompetens från Arkiva är välkomna att presentera sina idéer för Arkiva. Har vi tid och möjlighet så bidrar vi gärna i syfte att skapa hållbar samhällsnytta.  Ett aktuellt exempel på CSR-projekt inom Addnode Group är vårt systerbolag Sokigos engagemang i Missing People Sweden. Läs mer om detta på www.sokigo.com.

Arkiva vill i huvudsak ha egen personal och vi strävar efter att ha en mångfald inom personalgruppen.

Vi väljer medvetet att inte leverera system till vapen-, tobaks- och alkoholindustrin.

Ekonomiskt
Arkivas vision är "Det kompetenta arkivbolaget med pålitligt och effektivt stöd i hela digitaliseringsprocessen"
Arkivas vision ska kunna delas av alla som företaget på något sätt har en relation till, det kan vara en kund, en partner eller en anställd.
Vår vision signalerar att vi är pålitliga och effektiva i alla sammanhang. Vi erbjuder kompetens som hjälper våra kunder att kunna arbeta effektivare såväl internt som mot sina kunder/medborgare.

© 2011-2022 Arkiva AB, Brandthovdagatan 9, 721 35 Västerås, växel: 021 - 18 70 10, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arkiva AB - En del av Addnode